top of page

KASDIENĖ DEMOKRATIJA

Apie gyvenimą - per patirtis

Savaitiniuose mokyklos susirinkimuose sprendžiant įvairius klausimus vaikai ir suaugusieji turi po vieną balsą nepri-klausomai nuo jų amžiaus ar statuso. Tokiu būdu vaikai realiai dalyvauja valdant mokyklą, labiau pasitiki savimi, ugdosi tokias svarbias gyvenimiškas kompetencijas, kaip kritinis mąstymas, viešasis kalbėjimas, atsakingumas, savarankiškumas, ir yra lygiaverčiai bendruomenės nariai. 

bottom of page