top of page

Metų ritmas

Demokratinėje mokykloje mokslo metai suskirstyti į 5 ugdymo(si) etapus: 

1 etapas               rugsėjis – spalis
                              Rudens atostogos (2 sav.)
2 etapas               lapkritis – gruodis
                              Žiemos atostogos (2 sav.)
3 etapas              sausis – vasaris
                              Vasario atostogos (1 sav.)
4 etapas              kovas – balandis
                              Pavasario atostogos (2 sav.)
5 etapas              gegužė – birželis
                              Vasaros atostogos (2 mėn.)

Demokratinėje mokykloje ugdymo dienų skaičius nesiskiria nuo valstybės nustatytų reikalavimų, tačiau turime savaite ilgesnes nei įprasta rudens ir pavasario atostogas, tad ugdymo procesas čia vyksta iki pat birželio pabaigos. Tai suteikia galimybę užtikrinti sveikesnį metų ritmą tiek vaikams, tiek mokykloje dirbantiems suaugusiems, taip pat leidžia metų pabaigą praturtinti netradiciniais ugdymo formatais ir įkvepiančiomis bendruomeniškomis veiklomis. 

Dienos ritmas

Pamokos DM suplanuotos keturiais ugdymo periodais. Ilgesnius (valandos) ugdymo intervalus renkamės siekdami suteikti vaikams galimybę panirti į dalyką ar temą, taip pat atsižvelgdami į amžiaus tarpsnio poreikius bei grupės dinamiką. Tvarkaraštyje neįprastai daug erdvės vaikų saviraiškai, bendravimui, laisvam žaidimui. Visa tai kuria unikalią ir įkvepiančią erdvę, atliepiančią vaikų poreikius ir įkvepiančią tobulėjimui.

8:00 - 9:00    Sveiki atvykę!
9:00 - 10:00
  1 ugdymo(si) periodas
10:00 - 10:30   Priešpiečiai. Laisvas žaidimas
10:30 - 11:30  2 ugdymo(si) periodas
11:30 - 12:30   Pietūs. Laisvas žaidimas
12:30 - 13:30   3 ugdymo(si) periodas
13.30 - 14.00   Laisvas žaidimas lauke 
14:00 - 15:00   4 ugdymo(si) periodas
15:00 - 18:00   Pavakariai. Popiečio grupės veiklos

Mokymasis

DM programą išpildo per šias dalykines bei integracines pamokas: 


 

Kalbinis ugdymas

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas

Matematika
Pasaulio pažinimas
Gamta
Pasaulio kultūros
Projektai
IT
Dirbtuvės (technologijos)

Meninis ugdymas

Dirbtuvės (dailė)
Muzika

Teatras​

Fizinis ugdymas    

Sportas

Praktinė demokratija

Mokyklos susirinkimas
Teisingumo komitetas
Veiklų komitetai
Klasės susirinkimai
Ryto ratas
Laisvas žaidimas
Atviros dirbtuvės

Dorinis, visuomeninis, gyvenimo įgūdžių ugdymas yra integruojamas pamokose bei kasdieniuose mokyklos gyvenimo procesuose.

Tinkamo elgesio skatinimas

Bendras principas – bet kurio asmens buvimas mokykloje neturi atimti galimybės mokytis arba trikdyti tiek mokymosi, tiek ir bendrai gyvenimo mokykloje procesų, taip pat kelti grėsmę pačio asmens arba aplinkinių saugumui. Tai viena iš svarbių sąlygų, siekiant patirtis mokykloje paversti prasmingomis. Visa mokyklos bendruomenė nuolat skatinama palaikyti tinkamą elgesį klasėje ir už klasės ribų.


Į netinkamą elgesį DM visada stengiamasi reaguoti geranoriškai, tačiau tvirtai laikantis mokyklos filosofijos. Mokykloje nenaudojame išorinių tinkamo elgesio skatinimo priemonių (žvaigždučių ar pan.), nes tikime, kad gerokai svarbesnė yra savivoka ir vidinė disciplina, kad vaikai išmoktų prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. 


Svarbų vaidmenį DM atlieka Teisingumo komitetas, kuriame mokykloje įvykstančias neteisybes siekiama atstatyti bendromis suaugusiųjų ir vaikų pastangomis. Jei suaugusiųjų paskirtos pasekmės vaikams atrodo neteisingos, jie taip pat gali kreiptis į Teisingumo komitetą ir prašyti jas peržiūrėti. Tai ugdo konfliktų sprendimo kompetencijas bei gebėjimą dalintis atsakomybe už mokykloje priimtų taisyklių laikymąsi.

bottom of page