DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

- Kuo Demokratinė mokykla (DM) skiriasi nuo kitų mokyklų?

Geri vaikų ir suaugusiųjų tarpusavio santykiai yra esminis Demokratinės mokyklos filosofijos ir praktikos elementas. Ir ugdymo procesas, ir mokymosi aplinka kuriama atsižvelgiant į vaikus, jų poreikius, pomėgius – tai iškart pajusite atvykę į mokyklą. 

Vadovaujamės programa, atitinkančia bendruosius ugdymo programų reikalavimus, tačiau pirminis mūsų tikslas – suteikti vaiko raidą atitinkančias patirtis, žinias ir įgūdžius, kuriuos, mūsų manymu, svarbu įgyti šiandieniniame pasaulyje. Siekiame, kad programa ir aplinka ugdytų vaiką visapusiškai -  akademiškai, emociškai, fiziškai, dvasiškai ir socialiai. Pasitikime vaikais – jų prigimtiniu smalsumu ir gebėjimu mokytis savarankiškai. Į ugdymą žiūrime kaip individualią tobulėjimo kelionę, kuri nėra linijinė ar nuolat kylanti, nebūtinai susijusi su amžiumi.

 

Esame lygiaverčiai bendruomenės nariai – kartu su vaikais sprendžiame klausimus, susijusius su mokyklos gyvenimu, stengiamės išgirsti kiekvieną vaiką ir suaugusįjį, visus pilnavertiškai įtraukti į bendruomenės gyvenimą.

Demokratinėje mokykloje gamta ir technologijos susilieja į harmoningą visumą. Esame įsikūrę miške, tad kasdien daug laiko leidžiame gry-name ore, tuomet mokymosi procesui naudojami kompiuteriai, planšetės ir telefonai ilsisi. Pagal kiekvieno asmeninius norus, poreikius ir talentus vaikai turi galimybes laisvam žaidimui ir idėjoms realizuoti tiek ugdymui pritaikytose mokyklos patalpose, tiek gamtos apsuptyje.

 

- Kiek mokyklai svarbūs akademiniai vaikų pasiekimai?

 

Tam, kad vaikas patektų į Demokratinę mokyklą, akademinių žinių lygis nėra svarbiausias kriterijus. Pirmiausia tikimės, kad vaikas norės eiti į mokyklą, bus nusiteikęs mokytis ir prisiimti atsakomybę už savo tobulėjimą, bus pasirengęs laikytis bendruomenės taisyklių ir bendradarbiaus sprendžiant kilusius iššūkius.

DM mokytojams akademinių žinių perteikimas kiekvienam vaikui yra esminė mokymo proceso dalis. Tačiau esame įsitikinę, kad mokymasis yra individualus tobulėjimo procesas. Kiekvieno vaiko žinios, supratimas ir įgūdžiai vystosi skirtingu greičiu ir skirtingais būdais, tad vaikai turi teisę augti savo tempu ir nebūti lyginami su kitais. Todėl ypatingai daug dėmesio skiriame kiekvieno vaiko asmenybės pažinimui. 

 

- Koks dienos ritmas Demokratinėje mokykloje?

Demokratinė mokyklos darbo laikas: 8.00 – 18.00 val.

Ugdymo procesas pradinėje mokykloje: 8.50-15.00 val.

Ugdymo procesas pagrindinėje mokykloje: 9.00-15.30 val.

Popamokinės veiklos: 15.00-18.00 val.

 

- Kiek vaikų mokosi vienoje klasėje?

Vienoje klasėje mokosi apie 16 vaikų. Jeigu yra poreikis - klasėje dirba ir asistentas.

- Kaip sprendžiate vaikų netinkamo elgesio atvejus?

Demokratinėje mokykloje vaikai turi gerokai daugiau veikimo laisvės ir pasitikėjimo. Nesibaiminame jiems leisti “per daug”, nes laisvės ribas natūraliai padiktuoja vertybės – leidžiame vaikams ieškoti tinkamiausių veikimo būdų tiek, kiek tai nepažeidžia rūpesčio ir pagarbos pačiam sau, kitam bei mus supančiai aplinkai. Mokymą(si) apie žmonių tarpusavio santykius suprantame kaip tęstinį tobulėjimo procesą, kuriame svarbūs du elementai – kasdienės vaikų bendravimo patirtys ir per jas lydinti suaugusiojo pagalba – atskleidžiant esminius žmonių bendravimo principus, suteikiant reikiamas įžvalgas, padedant spręsti vaikams kylančius iššūkius šioje srityje. Suaugusiųjų misija – padėti vaikams suprasti, kaip tinkamai elgtis mokykloje ir platesnėje visuomenėje, suvokti socialines ir emocines netinkamo elgesio pasekmes – savo ir aplinkinių žmonių atžvilgiu.

- Ar mokiniams rašomi pažymiai, užduodami namų darbai?

Pažymių nerašome, alternatyvių (saulytės, žvaigždutės ir pan.) išorinio motyvavimo sistemų taip pat nenaudojame. Tikime, kad refleksija ir įsivertinimas – efektyviausi pažangos kriterijai. 

 

Pradinėje mokykloje namų darbų neturime. Pagrindinėje mokykloje vaikai pamažu pereina prie didesnio savarankiško mokymosi lygio, o tai reiškia – dalį užduočių turi arba renkasi atlikti namuose.

 

- Koks jūsų požiūris į technologijų naudojimą, mobiliuosius telefonus?

DM – atsakingo ekranų naudojimo zona. Informacinės technologijos naudojamos ugdymo procese, laisvalaikiu vaikai „ekranais“ naudotis negali.

- Ar teikiate vaikų pavežimo paslaugą?

Šeimos gali naudotis pavežimo paslauga: autobusas rytais 7.50-8.05 laukia vaikų Vilniaus autobusų stoties parkinge (prie PC „Iki“), 17.20 ten pat grįžta, tėvelių prašome vaikus pasiimti ne vėliau 17.40 val.

Tėvų iniciatyva šiuo metu pradėjo veikti ir vaikų palydėjimo traukiniu grupė (kelionė iki mokyklos nuo Vilniaus traukinių stoties – vos 10 min.), taip pat dalis šeimų bendradarbiauja dalindamiesi asmeniniais ekipažais. 

Taip pat galime pasiūlyti specialias sąlygas, keliaujantiems „Vaikų Taksi“.

 

- Koks yra priėmimo į mokyklą procesas?

Pirmasis priėmimo etapas – tėvų registracija pokalbiui www.demokratinemokykla.lt. Jei dominančioje amžiaus grupėje yra laisvų vietų, pereiname į antrąjį priėmimo etapą – pažintinio pokalbio datos su tėvais derinimą. Jei pažintinis pokalbis pateisino tėvų lūkesčius, vyksta vaiko pokalbis su klasės mokytoju. Pasiliekame teisę nepriimti vaiko, jei, mūsų nuomone, mokyklos struktūra ir ugdymo modelis neatitinka konkretaus vaiko akademinių ar socialinių poreikių.

- Ar Demokratinė mokykla tinka visiems vaikams?

Demokratinė mokykla sukurta vaikams, deja, ne visų jų poreikius galime patenkinti. Vaikams suteikiame daugiau galimybių išbandyti laisvę ir jos ribas, tačiau ne visus šie procesai veikia teigiamai: per daug laisvės vaikams, kurie dar nėra pajėgūs su ja susitvarkyti, gali sukelti priešingą efektą - ne išlaisvinti, o sukelti nesaugumo jausmą, išbalansuoti elgesį/emocijas. Kiekvienu atveju atsakingai vertiname DM gebėjimus patenkinti konretaus vaiko ugdymo(si) poreikius – atsižvelgiame į tuo metu jau prisiimtus įsipareigojimus konkrečioje amžiaus grupėje ir bendruomenėje apskritai.

- Ar nekiltų vaikui sunkumų, jeigu ateityje reikėtų keisti mokyklą?

Siekiame, kad vaikai būtų kuo geriau pasirengę pereiti į tolimesnį ugdymo etapą – mūsų ar bet kurioje kitoje ugdymo įstaigoje. 

Domimės DM baigusių ar dėl kitų priežasčių mokyklą keitusių mokinių istorijomis. Džiaugiamės, kad atsiliepimai teigiami, o kartais – ir viršijantys šeimų lūkesčius. Visiems pavyksta sklandžiai adaptuotis – tiek akademiškai, tiek socialiai. 

- Iki kurios klasės planuojate augti? 

Šiuo metu esame mokykla iki 8 klasės, bet tolimesnėje ateityje svajojame turėti ir 9 - 12 klases.

- Ar mokykla skatina tėvų įsitraukimą? 

Tikime, kad atviras ir glaudus bendradarbiavimas tarp tėvų ir mokyklos yra vienas esminių kriterijų, siekiant užtikrinti sėkmingą vaiko integraciją bendruomenėje ir tinkamiausias sąlygas tobulėjimui. Todėl svarbu, kad aplikuojančios šeimos būtų susipažinusios su DM ugdymo filosofija ir jai pritartų, taip pat būtų nusiteikusios aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir spręsti kilusius iššūkius.

 

- Kokios neformalaus ugdymo veiklos organizuojamos mokykloje?

Būrelių sąrašas tvirtinamas kiekvienų mokslo metų pradžioje, tradiciškai siūlomos šios popamokinės veiklos: keramika, dailė, karate, teatras, šachmatai. Taip pat reguliariai atsiranda būrelių, kuriuos organizuoja vaikai – vaikams. 

 

Jei popamokinės veiklos vaikai nesirenka, jie gali laisvai žaisti ar savarankiškai mokytis su suaugusiųjų priežiūra.

Turite daugiau jus dominančių klausimų?

Parašykite mums info@demokratinemokykla.lt arba užsiregistruokite pokalbiui.