top of page

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 • - Kuo Demokratinė mokykla (DM) skiriasi nuo kitų mokyklų?
  SAUGI SOCIOEMOCINĖ APLINKA. Nesmurtinės komunikacijos principai, jauki aplinka, kuri suteikia ypatingas sąlygas mokinių tobulėjimui, kūrybiškumui, tarpusavio ryšių plėtojimui – tai esame mes. DEMOKRATINIAI PRINCIPAI. Esame pirmoji mokykla Lietuvoje, pritaikiusi demokratinio ugdymo principus. Visi čia besimokantieji ir dirbantieji įtraukiami į su mokyklos gyvenimu susijusių sprendimų priėmimą. Organizuojame mokyklos susirinkimus, veikia Teisingumo komitetas bei kiti veiklos komitetai. MOKYKLA GAMTOJE. Esame įsikūrę miške, tad kasdien daug laiko leidžiame gryname ore: čia vyksta edukacinės veiklos, pertraukas galime leisti riedlenčių-riedutininkų parke, namelyje medyje ar darže. UGDYMASIS SAVU TEMPU. Galimybė ugdytis savo lygiu suteikiama per diferenciacijos modelį, kurio tikslas – panašių ugdymosi poreikių mokinių ugdymas(is) kartu. Tai suteikia vaikams sąlygas konstruotis autentišką mokymosi kelionę ir dažnu atveju – mokytis aukštesniu lygiu. INTEGRACIJA. Turime dvi integracijos ašis – gamtamokslinę ir pasaulio kultūrų: tyrinėjame ir pažįstame pasaulį kaip visumą. SKAITYMAS. Daug dėmesio mokykloje skiriame skaitymui ir teksto suvokimui. PIRLS tyrimas parodė, kad mūsų mokinių skaitymo rezultatų vidurkis ženkliai didesnis nei kitų tyrime dalyvavusių Lietuvos mokyklų. ĮSIVERTINIMAS. Mūsų tikslas, kad vaikai kuo aiškiau jaustų savo progresą ir prisiimtų už tai daugiau atsakomybės, galėtų įsivardinti stiprybes ir tobulintinas sritis. Kartu su mokiniais organizuojame ugdymo aptarimus, kuriuose jie išsikelia akademinius tikslus. KOMANDA. Didžiuojamės motyvuota, profesionalia ir nuolat tobulėjančia komanda. Augame kartu su mūsų mokiniais. SOCIOKRATIJA. Pirmieji Lietuvoje įsidiegėme Olandijoje sukurtą sociokratinį organizacijos valdymo modelį. Jis leidžia įtraukti į valdymą visus organizacijos narius ir kartu įgalinti kiekvieno jų potencialą siekiant bendro tikslo, lengviau priimti tvarius ir darnius sprendimus. KELIONĖ TRAUKINIU. Esame bene vienintelė mokykla Lietuvoje, į kurią nuvykti patogiausia traukiniu. 10-ies minučių kelionė nuo Vilniaus geležinkelio stoties ir kilometras pėsčiomis – sveika, ekologiška ir jokių spūsčių.
 • - Koks dienos ritmas Demokratinėje mokykloje?
  Demokratinė mokyklos darbo laikas: 8.00 – 18.00 val. Ugdymo procesas: 9.00 – 15.00 val. Popamokinės veiklos: 15.00 – 18.00 val. Pamokos Demokratinėje mokykloje suplanuotos keturiais ugdymo periodais. Ilgesnius (valandos) ugdymo intervalus renkamės siekdami suteikti vaikams galimybę panirti į dalyką ar temą, taip pat atsižvelgdami į amžiaus tarpsnio poreikius bei grupės dinamiką. Tvarkaraštyje neįprastai daug erdvės vaikų saviraiškai, bendravimui, laisvam žaidimui. Visa tai kuria unikalią ir įkvepiančią erdvę, atliepiančią vaikų poreikius ir įkvepiančią tobulėjimui. 8.00 - 9.00 Sveiki atvykę! 9.00 - 10.00 1 ugdymo(si) periodas 10.00 - 10.30 Priešpiečiai 10.30 - 11.30 2 ugdymo(si) periodas 11.30 - 12.30 Pietūs. Laisvas žaidimas 12.30 - 13.30 3 ugdymo(si) periodas 13.30 - 14.00 Laisvas žaidimas lauke 14.00 - 15.00 4 ugdymo(si) periodas 15.00 - 18.00 Popiečio grupės veiklos
 • - Kokios neformalaus ugdymo veiklos organizuojamos mokykloje?
  Mokiniai po pamokų turi galimybę tęsti dieną popiečio grupėje – dalyvauti čia vykstančiuose būreliuose arba užsiimti norima veikla su suaugusiųjų priežiūra. Būrelių sąrašas tvirtinamas kiekvienų mokslo metų pradžioje, tradiciškai siūlomos šios popamokinės veiklos: robotika, keramika, dailė, karate, šachmatai, italų k., muzika. Taip pat reguliariai atsiranda būrelių, kuriuos organizuoja vaikai – vaikams.
 • - Kiek vaikų mokosi vienoje klasėje?
  Vienoje klasėje įprastai mokosi iki 16 vaikų
 • - Kiek mokyklai svarbūs akademiniai vaikų pasiekimai?
  Demokratinei mokyklai labai svarbu tvirtos mokinio dalykinės žinios ir gebėjimai. Siekiame, kad kiekvienas vaikas savo galimybių ribose pasiektų aukščiausių akademinių rezultatų ir būtų kuo geriau pasirengęs pereiti į tolimesnį ugdymo etapą – mūsų ar bet kurioje kitoje ugdymo įstaigoje. Mokytojai reguliariai suteikia mokiniams ir jų tėvams grįžtamąjį ryšį, kurio tikslas – aiškiai į(si)vardyti kylančius iššūkius ir pasidžiaugti asmeniniais pasiekimais bei įveiktais sunkumais. Ypatingai daug dėmesio skiriama mokinio įsivertinimo gebėjimų stiprinimui, nes svarbiausias tikslas – kad patys vaikai kuo aiškiau jaustų savo progresą ir galėtų įsivardinti savo stiprybes ir tobulintinas sritis.
 • - Ar mokiniams užduodami namų darbai?
  Esame ilgos dienos mokykla (ugdymo procesas vyksta iki 15 val.), todėl suplanuotas užduotis vaikai turi galimybę atlikti pamokų metu. Kai kuriems įgūdžiams formuotis reikia daugiau laiko ir pastangų, todėl iš tėvų tikimės bendradarbiavimo namuose palaikant kasdienes skaitymo, daugybos lentelės, užsienio kalbos įgūdžių įtvirtinimo praktikas. Ketvirtos klasės mokiniai pamažu mokosi pereiti prie didesnio savarankiško mokymosi lygio, o tai reiškia – dalį užduočių turi atlikti namuose. Tai prisideda prie sklandesnio jų pasiruošimo perėjimui į pagrindinę pakopą.
 • - Kaip sprendžiate vaikų netinkamo elgesio atvejus?
  Reaguodami į netinkamą vaikų elgesį mokytojai pirmiausia siekia draugiškai atkreipti dėmesį ir priminti galiojančias taisykles. Netinkamam/priešiškam elgesiui tęsiantis, gali būti taikomos šios pasekmės – atsitraukimas iš mokymosi/žaidimo erdvės, apribojimas naudotis tam tikromis priemonėmis, perkėlimas į kitą mokymosi erdvę arba ribotą žaidimo vietą. Kraštutinės priemonės vaikui nebendradarbiaujant ar keliant grėsmę sau arba aplinkiniams – dienos trumpinimas išsiunčiant namo arba laikinas mokyklos lankymo stabdymas. Netinkamam elgesiui nuolat kartojantis gali būti inicijuojamas pašalinimas iš mokyklos. Laikomės požiūrio, jog visi vaikai yra skirtinguose tobulėjimo etapuose ir turi skirtingus poreikius, todėl šios nuostatos taikomos atsižvelgiant į individualius atvejus.
 • - Koks jūsų požiūris į technologijų naudojimą, mobiliuosius telefonus?
  Esame atidūs ekranų naudojimui ugdymo procese (bendras ekranų laikas pamokų metu neviršija nustatytos normos). Laisvalaikiu vaikai telefonais naudotis negali, išskyrus vieną dieną per savaitę - tam skiriama 30 min., ekranų naudojimą tuo metu prižiūri suaugusieji. Visada prašome tėvų atsakingai įvertinti vaiko poreikį neštis telefoną į mokyklą.
 • - Ar teikiate vaikų pavežimo paslaugą?
  Šeimos gali naudotis mokama pavežimo paslauga: autobusas rytais 8.00-8.15 laukia vaikų Vilniaus autobusų stoties parkinge (prie PC „Iki“), 17.20 ten pat grįžta, tėvelių prašome vaikus pasiimti ne vėliau 17.40 val. Didelė dalis mokinių kasdien savarankiškai į mokyklą keliauja traukiniu (Vilnius-Paneriai - 10min).
 • - Koks yra priėmimo į mokyklą procesas?
  1. REGISTRACIJA Į POKALBĮ. Pirmasis priėmimo etapas – tėvų registracija pokalbiui Demokratinės mokyklos internetinėje svetainėje. Ši registracija dar neįpareigoja nei mokyklos, nei šeimos, tačiau rodo rimtą tėvų susidomėjimą Demokratine mokykla. 2. PAŽINTINIS POKALBIS SU TĖVAIS. Jo metu vienas iš mokyklos vadovų išsamiau supažindina šeimą su mokyklos filosofija, ugdymo programos ypatumais, aprodo mokyklą, o šeima atskleidžia savo susidomėjimą/motyvaciją prisijungti prie mokyklos bendruomenės ir užduoda rūpimus klausimus. Į pokalbį galima atvykti su vaiku, tačiau jo priežiūra viso vizito metu rūpinasi tėvai. 3. VERTINAMOJI PRAKTIKA. Praktika susideda iš dviejų dalių: šeimos (su vaiku) pokalbio su būsimu mentoriumi ir vaiko brandos testu arba įsiliejimu į bendraamžių grupę. Ši dalis priklauso nuo klasės, į kurią kandidatuojama. Įprastai praktikos trukmė 1-1,5 val. Praktika gali būti pratęsiama bendru sutarimu arba tais atvejais, kai mokytojams kyla klausimų. 4. SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO. Mes pasiliekame teisę nepriimti vaiko, jei, mūsų nuomone, mokyklos ugdymo modelis neatitinka jo(s) akademinių ar socialinių poreikių. Gali būti sudaromi papildomi sutarimai dėl šeimos bendradarbiavimo įsivardintus poreikius atliepti. 5. SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI. Sutarus dėl vaiko priėmimo, pasirašoma vaiko ugdymo ir priežiūros sutartis, sumokamas stojamasis mokestis, užpildomi reikiami dokumentai, sutariama dėl mokyklos lankymo pradžios datos (jei priėmimas vyksta mokslo metų eigoje). Tik sumokėjus stojamąjį mokestį vaikui rezervuojama vieta ir vaikas įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašą.
 • - Ar Demokratinė mokykla tinka visiems vaikams?
  Demokratinė mokykla sukurta vaikams, deja, ne visų jų poreikius galime patenkinti. Vaikams suteikiame šiek tiek daugiau galimybių išbandyti laisvę ir jos ribas, tačiau ne visus šie procesai veikia teigiamai: per daug laisvės vaikams, kurie (dar) nėra pajėgūs su ja susitvarkyti, gali sukelti priešingą efektą - ne išlaisvinti, o sukelti nesaugumo jausmą, išbalansuoti elgesį/emocijas. Kiekvienu atveju atsakingai vertiname DM gebėjimus patenkinti konkretaus vaiko ugdymo(si) poreikius – atsižvelgiame į tuo metu jau prisiimtus įsipareigojimus konkrečioje amžiaus grupėje ir bendruomenėje apskritai.
 • - Ar nekiltų vaikui sunkumų, jeigu ateityje reikėtų keisti mokyklą?
  Demokratinė mokykla yra unikali, tačiau ugdymo procesas čia nėra tiek alternatyvus, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Domimės DM baigusių ar dėl kitų priežasčių mokyklą keitusių mokinių istorijomis, jų adaptacija naujose bendruomenėse būna sklandi – tiek akademiškai, tiek socialiai. Demokratinės mokyklos mokinius priimančios mokyklos teigia, jog mūsų mokykloje mokęsi mokiniai pasižymi stipria lyderyste, socioemociniais gebėjimais, kūrybiškumu, akademinių žinių gyliu.
 • - Iki kurios klasės planuojate augti?
  Šiuo metu mūsų vyriausieji – ketvirtokai, nuo 2025 m. rudens priimsime mokinius į pagrindinę pakopą (5-8 kl.).
 • - Ar mokykla skatina tėvų įsitraukimą?
  Tikime, kad atviras ir glaudus bendradarbiavimas tarp tėvų ir mokyklos yra vienas esminių kriterijų, siekiant užtikrinti sėkmingą vaiko integraciją bendruomenėje ir tinkamiausias sąlygas tobulėjimui. Todėl svarbu, kad aplikuojančios šeimos būtų susipažinusios su DM ugdymo filosofija ir jai pritartų, taip pat būtų nusiteikusios aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir spręsti kilusius iššūkius.
 • - Turite daugiau jus dominančių klausimų?
  Parašykite mums info@demokratinemokykla.lt arba užsiregistruokite pokalbiui
bottom of page