top of page

POPIETIS

Nuo 15.00 DM prasideda popiečio grupės veiklos, kuriose mokiniai turi galimybę stiprinti ugdymuisi svarbias kompetencijas, skirti laiko saviraiškai, lankyti neformalaus ugdymo būrelius.

Pagrindinis popiečio grupės tikslas – savivaldus laiko leidimas bei mokymasis saugioje ir savireguliacijos įgūdžius ugdančioje aplinkoje. 


Popiečio metu dėmesį skiriame šiems gebėjimams: savireguliacija, savarankiškumas, bendradarbiavimas, susitarimų laikymasis, komunikacija, refleksija.
 

POPIEČIO ERDVĖS

Popietis vyksta trijose erdvėse, į kurias vaikai nukreipiami pagal jų savireguliacijos gebėjimus:
- SODO erdvei priskiriami vaikai, kuriems reikia daugiausia pagalbos susireguliuojant/bendradarbiaujant/laikantis susitarimų. Gebėjimus jie stiprina suaugusiojo prižiūrimoje veikloje ir erdvėje.

 

- MIŠKO erdvėje popietį leidžia vaikai, turintys tvirtesnius savireguliacijos įgūdžius. Erdvė vis dar yra ribota (ją apibrėžia koordinuojantis popiečio mokytojas), tačiau veiklą vaikai gali rinktis savo nuožiūra – užsiimti norima arba jungtis prie tą dieną siūlomos SODO veiklos.


- DŽIUNGLĖS – daugiausia laisvės siūlanti erdvė, kuriai priskiriami vaikai, turintys tvirtus savireguliacijos gebėjimus. Šioje erdvėje vaikai gali naudotis visa mokyklos teritorija, užsiimti mėgiama veikla arba jungtis prie tos, kuri tądien siūloma SODO erdvėje.

POPIEČIO GRUPĖS RITMAS

15:00 - 15:30 Atidarymo ratas, pavakariai, tvarkymasis
15:30 - 16:30 Popiečio veiklos, būreliai
16:30 - 16:45 Uždarymo ratas
16:45 Išvažiavimas mokyklos autobusu
16:45 - 18:00 Laisvas žaidimas su priežiūra

bottom of page