top of page
Online Learning

NUOTOLINIS UGDYMAS

Demokratinė mokykla teikia ugdymosi šeimoje paslaugą (1 – 4 kl.) ir nuotolinio ugdymo paslaugą ilgalaikio atsitraukimo metu (1 - 4kl.).


Ilgalaikiu atsitraukimu laikomas ilgiau nei 5 ugdymo dienas trunkantis atsitraukimas (maksimalus atsitraukimo terminas – neapibrėžtas) nuo ugdymo proceso. Pagal įprastą DM tvarką – tėvai lieka yra atsakingi už vaiko ugdymąsi šio atsitraukimo metu, bet gali užsakyti nuotolinio ugdymo paslaugą ir vaiko ugdymą patikėti mokyklai. 

Ši paslauga teikiama tik 1-4kl. moksleiviams ir į ją įeina:

Prieš atsitraukimą: 
•    Susitikimas/susijungimas su tėvais, ugdymo plano bei mokymosi proceso nuotolyje aptarimas, susijungimų laiko suderinimas.
•    Vaikui paruošiamas “darbų sąsiuvinys”: 1-2kl. mokiniams sąsiuvinys su rašymo užduotėlėmis, 3-4kl. mokiniams rašymui skirtas sąsiuvinys.

Per atsitraukimą:
•    4 online susijungimai per savaitę iš kurių trys su klasės mentoriumi: Lietuvių k., Matematika ir Pasaulio kultūros su gamta (apjungiama į vieną pamoką) ir vienas su Anglų k. mokytoju.
•    Susijungimo trukmė 30-60 min (pagal poreikį) ir formatas: ryšio pokalbis su vaiku, naujos temos aptarimas, atliktų užduočių atlikimas, naujų davimas. Jei laiko zona skiriasi daugiau nei 6val. – gyvus online susitikimus keičia video įrašai.

Po atsitraukimo:
•    Gyvas ugdymo proceso metu vykusio mokymosi proceso aptarimas ir įsivertinimas.


SVARBU: tėvų atsakomybė, kad atsitraukimo metu vaikas turėtų darbingą aplinką (darbui pritaikyta erdvė, kompiuteris/planšetė (telefonas netinka), tinkamo greičio internetas), prisijungtų laiku, atliktų paskirtas užduotis. Atsitraukimo metu užtikrinti, kad vaikas turėtų savo skaitomą knygą (-as).
 

Daugiau informacijos ir paslaugos užsakymas:


info@demokratinemokykla.lt
Tel.: +37052608634

Doing Homework
bottom of page