top of page
416361373_1415472939408205_5434918828926726876_n.png

DEMOKRATIŠKAS VALDYMAS

Demokratinė mokykla yra pirmoji mokykla Lietuvoje, pradėjusi diegti Olandijoje sukurtą sociokratinį organizacijos valdymo modelį. Tai vienas naujausių, vis plačiau pasaulio organizacijose diegiamų valdymo metodų, kurio tikslas – visų organizacijos narių įtraukimas į valdymą, tvarūs ir darnūs sprendimai bei individualaus potencialo įgalinimas siekiant bendro tikslo. Sociokratija suteikia galimybę visiems jaustis lygiaverčiais bendruomenės nariais, skatina asmeninę lyderystę ir atsakomybę, kūrybingumą ir efektyvumą. Tai vertybės, kuriomis vadovaujamės kasdieniuose mokyklos valdymo, ugdymo ir bendruomenės kūrimo procesuose.

Demokratinės mokyklos valdymo struktūra
Daugiau apie sociokratiją mokyklose www.sociocracyforall.org

 

Praktinė demokratija vaikams

Vaikų įtraukimas į mokyklos valdymą DM suprantamas, kaip siekis suteikti realią galimybę nuo mažų dienų patirti, ką reiškia dalintis atsakomybe už mokykloje priimamus sprendimus, kritiškai mąstyti, imtis lyderystės ir atsakingai prisidėti prie bendros gerovės kūrimo. Praktikoje tai reiškia, kad svarbias gyvenimiškas kompetencijas vaikai gali ugdytis šiuose demokratinio ugdymo formatuose: 

 

  • Mokyklos susirinkimas 

Tai kassavaitinis visų mokykloje besimokančių vaikų ir dirbančių suaugusiųjų susirinkimas, kuriame sprendžiami bet kokie su kasdieniu mokyklos gyvenimu susiję klausimai. Kiekvienas susirinkimo dalyvis turi po vieną balsą nepriklausomai nuo amžiaus ar statuso. MS priimami sprendimai galioja visai bendruomenei ir nėra peržiūrimi jokių kitų “valdytojų”. 


Mokyklos filosofiją, turtą, vaikų sveikatą ir saugumą ginančios taisyklės gali būti priimtos suaugusiųjų vienašališkai. Mokyklos susirinkime aiškiai išdėstomi tokių taisyklių atsiradimo motyvai, jų pagrįstumas gali būti kvestionuojamas ir keliamas Mokyklos susirinkimo svarstymui. 

 

  • Klasės susirinkimai 

Kiekviena klasė turi savaitinius susirinkimus, kuriuose dalinamasi mintimis, aptariami rūpimi mokyklos gyvenimo ir ugdymo klausimai, priimamos klasės taisyklės. Klasėse iškelti visai mokyklai aktualūs klausimai pristatomi Mokyklos susirinkime. 

 

  • Teisingumo komitetas 

Vaikų ar suaugusiųjų taisyklių pažeidinėjimas, netenkinančios suaugusiųjų paskirtos pasekmės ar kitas nepriimtinas bendruomenės narių elgesys gali būti svarstomas mokyklos Teisingumo komitete, kurį sudaro suaugusiųjų ir vaikų atstovai. 

 

  • Veiklų komitetai 

Metų eigoje gali būti suburiami laikini ar nuolatiniai komitetai, kurių tikslas – prisidėti prie mokyklos veiklų gerinimo ir bendruomeniškumo stiprinimo. Šiuo metu DM veikia šie komitetai: Redakcijos, Erdvių, Naudingų darbų, Reklamos, Švenčių, Bibliotekos, Daržo, Skate parko.

bottom of page