JKAL2638_Low.jpg

Kas yra nuotolinis ugdymas?

Nuotolinis ugdymas – tai galimybė mokytis iš bet kurios pasaulio vietos pasinaudojant informacinėmis technologijomis. Visame pasaulyje skiriami du nuotolinio mokymosi tipai:

  1. Sinchroninis, kuomet mokomasi kartu su mokytoju realiuoju laiku, t.y. vienu metu toje pačioje mokymosi platformoje prisijungia mokytojas ir mokinys. Vaizdo konferencijų metų vyksta pamokos, paaiškinamos užduotys, vaikai gali užduoti klausimus mokytojui. Tokios pamokos gali vykti ir individualiai, ir grupėse.  

  2. Asinchroninis. Platformoje, kurią naudoja mokykla, pateikiamos užduotys, o mokiniai prisijungia bet kuriuo jiems patogiu metu ir jas atlieka. 

 

Tiesa, praktikoje retai pasitaiko, kad nuotolinis ugdymas būtų vykdomas tik pagal vieną būdą: paprastai sinchroninis su asinchroniniu būdu yra kombinuojami siekiant optimaliausio ir efektyviausio mokymosi proceso. Demokratinėje e-mokykloje nuotolinis ugdymas taip pat vykdomas  naudojant tiek sinchroninį, tiek asinchroninį tipus.

Kokiais atvejais verta rinktis nuotolinį ugdymą?

  1. Norėtumėte lankyti Demokratinę mokyklą, tačiau gyvenate kitame mieste, ar kitoje šalyje.

  2. Su šeima daug keliaujate ir ne visą laiką galite atvykti į fizinę mokyklą.

  3. Jūsų vaikas fizinėje mokykloje patiria socioemocinių/akademinių iššūkių ar ieškote saugesnės mokymosi aplinkos.

Svarbu žinoti, jog visais atvejais labai svarbus vaiko ir šeimos              nusiteikimas bei motyvacija dirbti savarankiškai – jų tikrai prireikia daugiau, nei fizinėje mokykloje.

JKAL2799_Low.jpg

Kokie nuotolinio ugdymo

Demokratinėje mokykloje būdai?

E-mokyklos derinimas su fizine mokykla

Tais atvejais, kai dėl tam tikrų priežasčių (pvz. šeimai išvykus į užsienį ilgesniam laikui) vaikas negali visų mokslo metų mokytis fizinėje mokykloje, siūlome galimybę dalį mokslo metų mokytis fizinėje mokykloje, o likusią dalį - nuotoliniu būdu. 

Kaina: 360 Eur/ mėn.

E-mokykla

Mokymasis E-mokykloje vyksta taikant tiek sinchroninį, tiek ir ascinchroninį būdus. Suformuotos virtualios pradinio ugdymo klasės mokosi „Microsoft Teams“ platformoje, kur vyksta pamokos, konsultacijos, užduočių atlikimas, gyvi pokalbiai, bendrų sprendimų priėmimas, projektinės veiklos bei klasės susirinkimai.


Kaina: 290 Eur/ mėn.

Individualumas – galimybė kiekvienam vaikui tobulėti savo tempu ir formuotis unikaliai asmenybei. Nuotolinis ugdymas yra vienas iš būdų vaikui gauti tokį ugdymą, kuris geriausiai atitinka jo individualius poreikius.

Kaip DM vertybės atsispindi nuotoliniame

ugdyme?

Kurdami nuotolinio ugdymo programą, vadovaujamės tais pačiais principais, kaip ir Demokratinėje mokykloje.

JKAL2666_Low.jpg

Kaip užtikrinama nuotoliniu būdu besimokančių vaikų ugdymo kokybė?

Ugdymo kokybė užtikrinama kaip ir įprastoje mokykloje - mokytojui vertinant vaiko pažangą, padedant jam ten, kur reikia pagalbos ir reguliariai reflektuojant tėvams apie vaiko pasiekimus. Tačiau primename, kad mokantis nuotoliniu būdu tėvų pagalba, ypač pradžioje, yra labai svarbi. 

Turite klausimų?

2021 © VšĮ Demokratinė mokykla. Į. k. 303524897. A/S LT697044060008007661, SEB bankas