JKAL2638_Low.jpg
JKAL2799_Low.jpg

Tėvai visiškai atsakingi už vaiko ugdymą

Šiuo atveju už ugdymo organizavimą atsakinga vaiko šeima, t.y. tėvai, vadovaudamiesi bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, organizuoja savo vaiko ugdymą atsižvelgdami į jo poreikius. Tiesa, net ir šiuo atveju sudaromos galimybės gauti mokytojų konstultacijas bei dalyvauti mokyklos bendruomenės renginiuose ir neformaliojo ugdymo veiklose taip užtikrinant vaikų socializaciją.

Kaina: 60 Eur/ mėn.

Tėvai atsakingi už dalį vaiko ugdymo

Tokiu atveju, kai tėvai nori ugdyti vaiką šeimoje, tačiau mato, kad jiems trūksta tam tikrų kompetencijų ar konkrečių disciplininių žinių – savo resursais padeda Demokratinė mokykla. Tai gali būti pavienių disciplinų nuotolinis mokymosi kursas, konsultacinės valandos dėl ugdymo metodų ir/ar kita reikalinga pagalba, orientuota į individualius kiekvieno vaiko poreikius. 


Kaina skaičiuojama individualiai, priklausomai nuo pasirinktų disciplinų kiekio.

Mokykla atsakinga už vaiko ugdymą

Renkantis tokį nuotolinį mokymąsi, taikomi tiek sinchroninis, tiek asinchroninis būdai. Formuojamos virtualios klasės, mokomasi „Microsoft Teams“ platformoje, kur vyksta pamokos, konsultacijos, užduočių atlikimas, gyvi pokalbiai, bendrų sprendimų priėmimas, projektinės veiklos bei klasės susirinkimai.

Kaina: 290 Eur/ mėn.

Individualumas – galimybė kiekvienam vaikui tobulėti savo tempu ir formuotis unikaliai asmenybei. Nuotolinis ugdymas yra vienas iš būdų vaikui gauti tokį ugdymą, kuris geriausiai atitinka jo individualius poreikius.

JKAL2666_Low.jpg

2020 © VšĮ Demokratinė mokykla. Į. k. 303524897. A/S LT697044060008007661, SEB bankas