top of page

PRIĖMIMO TVARKA

Pagrindiniai priėmimo proceso tikslai – įsitikinti, kad šeimos ir mokyklos lūkesčiai vaiko ugdymui(si) atitinka ir galėsime patenkinti Jūsų vaiko akademinius bei socialinius poreikius. 


1. REGISTRACIJA Į POKALBĮ.
Pirmasis priėmimo etapas – tėvų registracija pokalbiui Demokratinės mokyklos internetinėje svetainėje. Ši registracija dar neįpareigoja nei mokyklos, nei šeimos, tačiau rodo rimtą tėvų susidomėjimą Demokratine mokykla. 


2. PAŽINTINIS POKALBIS SU TĖVAIS. 
Jo metu vienas iš mokyklos vadovų išsamiau supažindina šeimą su mokyklos filosofija, ugdymo programos ypatumais, aprodo mokyklą, o šeima atskleidžia savo susidomėjimą/motyvaciją prisijungti prie mokyklos bendruomenės ir užduoda rūpimus klausimus. Į pokalbį galima atvykti su vaiku, tačiau jo priežiūra viso vizito metu rūpinasi tėvai.

3. VERTINAMOJI PRAKTIKA. 
Praktika susideda iš dviejų dalių: šeimos (su vaiku) pokalbio su būsimu mentoriumi ir vaiko brandos testu arba įsiliejimu į bendraamžių grupę. Ši dalis priklauso nuo klasės, į kurią kandidatuojama. Įprastai praktikos trukmė 1-1,5 val. Praktika gali būti pratęsiama bendru sutarimu arba tais atvejais, kai mokytojams kyla klausimų. 


4. SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO. 
Šioje vietoje tėvai priima sprendimą dėl prisijungimo prie Demokratinės mokyklos. Mes pasiliekame teisę nepriimti vaiko, jei mūsų nuomone mokyklos struktūra ir ugdymo modelis neatitinka jo akademinių ar socialinių poreikių.


5. SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI. 
Sutarus dėl vaiko priėmimo, pasirašoma vaiko ugdymo ir priežiūros sutartis, sumokamas stojamasis mokestis, užpildomi reikiami dokumentai, sutariama dėl mokyklos lankymo pradžios datos (jei priėmimas vyksta mokslo metų eigoje). Tik sumokėjus stojamąjį mokestį vaikui rezervuojama vieta ir vaikas įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašą.

bottom of page